А. АХМАТОВА "ПІСНЯ ОСТАННЬОЇ ЗУСТРІЧІ"

От ви й на карантині А робота не може стояти на місці. Поки у вас багато часу для самостійної роботи, пропоную виконати лінгвістичний аналіз одного з віршів А. Ахматовій по темі "Любовна лірика".“Пісня останньої зустрічі”.Так безпомічно груди холоділи,

Але кроки мої були легкі

Я на праву руку надягла

Рукавичку з лівої рукиЗдалося, що багато щаблів,

А я знала - їх тільки три!

Між кленів шепіт осінній

Попросив: “Із мною вмри!Я обманутий моєї сумовитої

Мінливою, злою долею”.

Я відповіла: “Милий, милий -

І я теж. Умру з тобою!”Це пісня останньої зустрічі

Я глянула на темний будинок

Тільки в спальні горіли свічі

Байдужо-жовтим вогнемПитання для сприйняття вірша1. Охарактеризуйте загальне враження, що робить вірш Ахматової. Що йому властиво : ускладненість, вичурность форми або простота й зовнішня невибагливість?2. Які інтонації переважають у вірші?3. Яке переживання лежить в основі вірша?Зверніть увагу на назву й на те, що у вірші ніде прямий почуття героїні не називається. (Тут дам невелику підказку:Це пов'язане із традиціями “високого модернізму”, до якого належить і акмеизм: для постсимволистских плинів у поезії досить актуальної була проблема відповідності слова тому, що воно позначає. Насамперед це стосується слів, що передають психічні стани людини. Обмежений набір таких слів - “любов”, “ненависть”, “хвилювання”, “сум'яття” при невичерпному багатстві відтінків щиросердечних переживань людини змушує поетів шукати непрямих засобів передачі всіх нюансів людських емоцій і станів).4. Як щиросердечний стан героїні проявляється в її вчинках, її сприйнятті навколишнього світу? Знайдіть у вірші “мовці деталі”, або “знаки лиха”. Продовжите їх: рукавичка з лівої руки, ...5. Чому Ахматова так “скупа” у використанні зображувально-виразних засобів?6. Поясните зміст епітета “горіли свічі байдужо-жовтим вогнем”.7. У чому типовість даного вірша для любовної лірики А. Ахматовій?Роботи приносите в понеділок! Тим, хто не принесе роботи, виставлю, як і обіцяла, оцінку 2.Крім цього вірша, прочитати ще вірші А. Ахматовій "Стисла руки під темною вуаллю"Тема наступного уроку: Доля Росії й доля поета в лірику Ахматової.Прочитати вірша «Мені ні до чого одичні раті», «Мені голос був...», «Я навчилася просто, мудро жити..», «Заплакана осінь, як удова...», «Рідна земля», «Приморський сонет».Завдання викладу по одному з добутків завтра, 28 січня.И ще: скласти таблицю "Життя й творчість А. Ахматовій".
Чистяков Г. "Щит лопнув, розлетівся на шматки... " Тема смерті в античності й Середньовіччі

"Щит лопнув, розлетівся на шматки... " Тема смерті в античності й Середньовіччі "Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" чи хрестовими походами й лицарськими турнірами коштовні так звані "темні століття " (Dark Ages)?

"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" хто не вміє й не хоче читати й думати"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" "Пісні про Роланда " описується, як Роланд розмовляє зі своїм мечем, у якого є ім'я - Дюрандаль; ріг має ім'я Олифан; меч Олів'є - Альтеклер і так далі. Що про святий, то шануються не стільки самі вони, скільки мощі. Відомо, наприклад, що один подвижник, що вирішив перебратися на нове місце, був убитий жителями прилеглого міста, які не могли допустити й думки про те, що втратяться його мощів, наявність яких майже автоматично забезпечувало їхньому місту мінімум безпеки й благополуччя"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" "Єдиний від воїн копием ребра йому прободе, і абие изиде кров і вода " - втілюється в культі святого Грааля, чаші, у яку Йосип Аримафейский зібрав кров з виразок на тілі Ісус"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" сьогодні не торкає насИ все-таки саме в Середні століття людство зробило одне із самих більших відкриттів. Саме в цей час народжується принципово нове відношення до смерті. І євреями Старого Завіту, і греками, і римлянами смерть сприймався як відхід у небуття, як провал у вічну тьму. Смерть віднімає в людини античного миру те світло, що радує його протягом короткого життя, вона наступає, говорить Катулл, "Цитування тексту взято із книги: століття й Відродження" "Илиаде " досить докладно зображується смерть Офрионея (XIII, 370): Идоменей направляє на нього спис із такою силою, що не рятує мідна броня.

Закон - это пpавило, не поддавшееся...

Закон - это пpавило, не поддавшееся исключениям Сергей Лузан г. Москва Схватиться руками за голову ещё не значит взяться за ум. Молодые! Перед вами открыты все пути. Не заблудитесь! Словарь обвиняет все книги в компиляции, букварь - в плагиате. Попpобуйте убедить учителя в том, что человеку свойственно ошибаться! Женщины, задавая вопросы, требуют не ответа, а внимания.

Артамонов С. У истоков французского Просвещения

Артамонов С. У истоков французского Просвещения.

"Во всяком произведении искусства, великом или малом, вплоть до самого малого, все сводится к концепции".

Государственного распределения выпускников ВУЗов не будет

Возврата к системе государственного распределения выпускников вузов не будет, заявил президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с делегациями Третьего съезда социальных работников и социальных педагогов РФ.Одна из участниц встречи рассказала президенту о сложностях в кадровой системе социальной сферы. По ее словам, соответствующих специалистов готовят 130 вузов.

М. М. Бахтин. Рабле й Гоголь

"Творчість Франсуа Рабле й народна культура середньовіччя й Ренесансу"

"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" полягає в тому, що воно намагається укласти всю літературу - зокрема, ренесансну - у рамки офіційної культури. Тим часом творчість того ж Рабле можна дійсно зрозуміти тільки в потоці народної культури, що завжди, на всіх етапах свого розвитку протистояла офіційній культурі й виробляла свою особливу точку зору на мир і особливі форми його образного відбиття.

"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" Ренесансу; тим часом ці концепції далеко не достатні навіть для розуміння Мольера.

"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" тут самого значного явища смеховой літератури нового часу - творчості Гоголя.

Момджян Хачик Нишанович. Французька Освіта XVIII століття (глави) Бібліографія

Момджян Хачик Нишанович. Французька Освіта XVIII століття (глави)

Бібліографія Маркс ДО-К-, енгельс Ф. Соч., т. 2.

Маркс К., енгельс Ф. Німецька ідеологія. — Маркс К., енгельс Ф. Соч., т. 3.

Маркс К., енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії. — Маркс К., енгельс Ф. Соч., т. 4.

Маркс К. Класова боротьба у Франції. — Маркс ДО-К-, енгельс Ф. Соч., т. 7.

Маркс К. Вісімнадцяте брюмера Луи Бонапарта. — Маркс К., енгельс Ф. Соч., т. 8.

Маркс К. Громадянська війна у Франції. — Маркс ДО-К-, енгельс Ф. Соч., т. 17.

енгельс Ф. Положення робітничого класу в Англії. — Маркс К., енгельс Ф. Соч., т. 2.

енгельс Ф. Розвиток соціалізму від утопії до науки. — Маркс К., енгельс Ф. Соч., т. 19.

енгельс Ф. Анти-Дюринг. — Маркс ДО-К-, енгельс Ф. Соч., т. 20.

енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах і кінець німецької класичної філософії. — Маркс ДО-К-, енгельс Ф. Соч., т, 21.

Ленін В. И. Матеріалізм і емпіріокритицизм. — Поли. собр. соч., т. 18.

Ленін В. И. Три джерела й три складові частини марксизму. — Поли. собр. соч., т. 23.

Ленін В. И. Держава й революція. — Поли. собр. соч., т. 33.

Ленін В. И. Про значення войовничого матеріалізму. — Поли, собр. соч., т. 45."Так зникне тьма!" Французькі матеріалісти XVIII в. про атеїзм, релігію й церкву. Укладач і автор вступної статті проф. Кузнєцов В. Н. М., 1976.

Деборин А. М. Нариси по історії матеріалізму XVII—XVIII вв. М.—Л., 1930.

Дюкро Л. Енциклопедисти. Спб., 1906.

Залманович А. В. Французькі матеріалісти XVIII в. про аморальність релігії. Тула, 1970.

Иоаннисян А. Р. Комуністичні ідеї в роки Великої французької революції. М., 1966.

Історія філософії, т. I. M., 1957, гл. VII.

Коломиец Т. А. Концепція людини у французькому матеріалізмі XVIII в. Київ, 1978.

Кузнєцов В. Н. Французький матеріалізм XVIII в. М., 1981.

Кузнєцов В. Н. Актуальність атеїстичної спадщини французьких матеріалістів. М., 1979.

Лівшиць Г. М. Французькі просвітителі XVIII в. про релігію й церкву. Мінськ, 1976,

Нарский И. С. Західноєвропейська філософія XVIII в. М., 1973.

Ойзерман Т. И. Головні філософські напрямки. М., 1971.

Плеханов Г. В. Нариси по історії матеріалізму. — Соч., т. 8. М., 1923.

Рокен Ф. Рух суспільної думки у Франції XVIII в. Спб., 1902.

"Джерело: Література Освіти)— Учені записки Саратовского гос. ун-та, т. 62. Саратов, 1958.

Федосєєв Л. Н. Атеїзм французьких матеріалістів XVIII в. — Під прапором марксизму, 1939, № 8.

Французькі просвітителі XVIII в. про релігію. М., 1960.

Цебенко М. Д. Французькі матеріалісти XVIII в. і їхня боротьба. проти ідеалізму. М., 1955.

Ям ДО - Е. Формування наукової критики релігії у французькій освіті XVIII в. Барнаул, 1972."Lumiers". Paris, 1963.

Rolla"Джерело: Література Освіти)—1750.

Очень интересные новости